SEED © 2022 • Сите права се задржани.

Този уебсайт е разработен със съдействието на Европейския Съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI No 2014TC16I5CB006  - . За информацията и съдържанието, изложени в него, отговорност носи единствено Фондацията за развитие на малки и средни предприятияи - Струмица и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.

Развитие на екосистема за социално предприемачество - SEED

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA  -  

 

 

  1. en
  2. mk
  3. bg

Пресконференция

Кампания за повишаване на осведомеността за социално предприемачество и събиране на идеи 1

Кампания за повишаване на осведомеността за социално предприемачество и събиране на идеи 2

Дигитална компетенција

Тридневен семинар 20-22 октомври

Тридневен лагер 28-30 октомври

Първа трансгранична борса

Заключителна трансгранична конференция