Детали

Детали

Детали

Детали

Детали

Детали

Детали

Детали

26 November 2020
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ На 26 и
17 November 2020
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ Фондацијата за развој
25 October 2020
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ На 28-30 Октомври
15 October 2020
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ На 20-22 Октомври
08 July 2020
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ Фондацијата за развој
11 December 2019
Проект “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ Фондацијата за развој
10 December 2019
Проект “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ Фондацијата за развој
10 December 2019
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ На  10-ти   Декември,

Прочетете още

  1. en
  2. mk
  3. bg

 

 

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA  -  

Развитие на екосистема за социално предприемачество - SEED

ул. 11 Октомври бб, 2400 Струмица, Р.С.Македонија - Фондација за развој на МСП-Регионален центар Струмица, Р.С.Македонија

 

ул. Скопие бр. 4, 2900 Гоце Делчев, Р.Бугарија - Центар за поддршка на претприемништвото - Бизнис Инкубатор - Гоце Делчев, Р. Бугарија

+38934349320

 

+35975160404

rcsr@t.mk

 

bi-gd@gocenet.net

Контакт

Събития

Прочетете още

Партньори:

  • Фондация за развитие на малки и средни предприятия - Регионален център Струмица

  • Бизнис инкубатор - Гоце Делчев  - Център за подпомагане на предприемачеството

Главни активности:

  • Кампания за повишаване на осведомеността относно социалното предприемачество и събиране на идеи

  • Създаване на центрове за социално предприемачество

  • Трансфер на знания и развитие на умения за социално предприемачество.....

Въведение:

Проектът ще стимулира изграждането на капацитет за социално предприемачество на младежки и неправителствени организации и ще насърчи развитието на екосистемата и иновативни решения на социалните предизвикателства в региона......

За проекта

Този уебсайт е разработен със съдействието на Европейския Съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI No 2014TC16I5CB006  - . За информацията и съдържанието, изложени в него, отговорност носи единствено Фондацията за развитие на малки и средни предприятияи - Струмица и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.

SEED © 2022 • Сите права се задржани.