SEED © 2022 • Сите права се задржани.

Този уебсайт е разработен със съдействието на Европейския Съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI No 2014TC16I5CB006  - . За информацията и съдържанието, изложени в него, отговорност носи единствено Фондацията за развитие на малки и средни предприятияи - Струмица и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.

Развитие на екосистема за социално предприемачество - SEED

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA  -  

 

 

  1. en
  2. mk
  3. bg

Проект „Самостоятелна заетост 2021“

 
В рамките на проект „Самостоятелна заетост 2021“ чрез Фондация за развитие на малки и средни предприятия – Струмица на Изток и Югоизток около 300 безработни лица създадоха собствени фирми или стартираха собствен бизнес, включително и хора с увреждания.

ЈАВЕН ПОВИК - Стандардизирани Менторски Услуги

 
Публична покана на Агенцията за подкрепа на предприемачеството на Република Северна Македония - APPRSM до малки и средни предприятия за кандидатстване и участие в Програмата за безплатна бизнес подкрепа...

Развитие на социалното предприемачество

 
Фондация за развитие на малки и средни предприятия – Струмица се включи в дейностите за развитие на социалното предприемачество в Югоизточен регион.

Повече информация на https://www.facebook.com/foundationSME

Развитие на социалното предприемачество

 
Фондация за развитие на малки и средни предприятия – Струмица участва в Първия панаир за социално предприемачество в Югоизточен регион, който се проведе на 01.12.2021 г. в НУЦК „Антон Панов” гр. Струмица.

Повече информация на https://www.facebook.com/foundationSME

Развитие на екосистема за социално предприемачество

 
Социална бизнес идея, разработена по проект „Развитие на екосистема за социално предприемачество” участва в конкурс.

Повече информация на https://youtube.com/watch?v=8m2niW_NcR0&feature=share

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за финансиране на консултантски услуги

 
Агенцията за подкрепа на предприемачеството на Република Северна Македония - APPRSM обявява обществена покана за субсидирани консултантски услуги на МСП и безработни лица (потенциални предприемачи).....

Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за финансова подкрепа на женско предприемачество

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА от Министерство на икономиката - Финансова подкрепа на женско предприемачество...

Прочети повече

ЈАВЕН ПОВИК за подкрепа на микро и малки предприятия

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА от Министерство на икономиката за субсидиране на микро и малки предприятия .....

ЈАВЕН ПОВИК - Стандардизирани Менторски Услуги

 
Публична покана на Агенцията за подкрепа на предприемачеството на Република Северна Македония - APPRSM до малки и средни предприятия за кандидатстване и участие в Програмата за безплатна бизнес подкрепа...
Повече информация на : http://apprm.gov.mk/News?NewsID=516

ЈАВЕН ПОВИК за проект „Самостоятелна заетост 2022“

 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за финансиране на консултантски услуги

 
Агенцията за подкрепа на предприемачеството на Република Северна Македония - APPRSM обявява обществена покана за субсидирани консултантски услуги на МСП и безработни лица (потенциални предприемачи).....
Повече информация на : http://apprm.gov.mk/News?NewsID=529
 

Среща на партньорите през 2022

 
Meeting between the partners in March 2022 through Teamс - preparation and organization of a visit for the members of the network under the SEED project of a social enterprise.

Приноса на социалното предприемачество и социалната икономика в общността

 
Повече информация на: https://www.youtube.com/watch?v=cDU_PuDJLds

Семинари за безработни

 
Фондацията за развитие на малките и средни предприятия - Струмица проведе семинари за безработни, които искат да започнат собствен бизнес.
Повече информация на:  https://www.facebook.com/foundationSME/

Проект „Самостоятелна заетост 2022“

 
В рамките на проект „Самостоятелна заетост 2022“ чрез Фондация за развитие на малки и средни предприятия – Струмица на Изток и Югоизток 287 безработни лица създадоха собствени фирми или стартираха собствен бизнес, включително и 9 хора с увреждания.

Среща на партньорите през 2021

 
Партньорите по проекта продължават да си сътрудничат и да развиват партньорството си като след проведени срещи чрез Teams през 2021 година подготвиха и разработиха проект, с който кандидатстваха по програма Еразъм в сферата на социалното предприемачество.
 

ЈАВЕН ПОВИК за подкрепа на микро, малки и средни предприятия

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА от Министерство на икономиката за субсидиране на микро, малки и средни предприятия .....

Повече информация на : https://economy.gov.mk/mk-MK/news/javen-povik-za-subvencionirane-na-mikro-mali-i-sredni-pretprijatija.nspx

Обучителна платформа по социално предприемачество

 
Обучителната платформа по социално предприемачество е действаща и имат достъп както младежи, така и хора и организации, интересуващи се от социално предприемачество. Част от модулите се използваха в обучение по предприемачество за хора в неравностойно положение, проведено от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, България и Агенция за развитие на малки и средни предприятия – Струмица, Македония и през 2021 г. Платформата за електронно обучение ще продължи да бъде активна и ще предоставя достъп до знания на мотивирани учащи се с интерес към социалното предприемачество.

Социална бизнес идея

 

Социалната бизнес идея за много интересното село Габрене в Беласица с необичайни традиционни ястия и много дейни баби се развива много успешно от екипа от професионална гимназия ПГИТ“Асен Златаров“ , Петрич. След обученията, менторството и доброто представяне на Първата трансгранична борса по социално предприемачество по проекта, екипът на Бизнес инкубатор-Гоце Делчев продължи със консултирането и менторството за реализиране на идеята стъпка по стъпка. Екипът спечели 4 място на национално състезание „Млад благотворител“ и парична награда от 1000 лв, за да закупи хладилник и подкрепи жените на Габрене в приготвяне на традиционните ястия. Насърчихме ги да участват в конкурс на Ринкър за финансиране на бизнес идея и бяха единственият ученически отбор сред 5 финалиста на вече стартирали малки бизнеси. Екипът непрекъсната надгражда и развива идеята и популяризира устойчивия селски туризъм и ястия на Габрене. В средата на май 2022 са подготвили прекрасна програма с незабравими преживявания в Габрене – демо версия на социалното предприятие. Искат да тестват бизнес модела на практика и да приложат придобитите умения.

Повече информация на : https://www.youtube.com/watch?v=VKZLYNraIDU

Най-добра идея на предприемаческата борса

 

Отличената най-добра идея на предприемаческата борса на ученичка от професионална гимназия ПГ по МСС „Пейо Яворов“ Гоце Делчев Жива Академия продължи да се развива и усъвършенства като бе представена и спечели 4 място и таблет на Национално състезание Иновативен млад фермер, а също така е отличена сред 100 бизнес идеи на ученици и студенти на национално ниво и голямата награда ще бъде връчена на 13.05.22 в Бургас.

Повече информация на : https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/tableti-i-elektronni-knigi-she-poluchat-uchastnici/

Изграждане на екосистема по социално предприемачество

 

Изграждането на екосистема по социално предприемачество, обучителната платформа, привличането на всички заинтересовани страни, изграждането на партньорство и резултатите от проекта бяха представени като добра практика на международна конференция, организирана от FACLIA, Молдова.

Повече информация на: https://www.facebook.com/photo/?fbid=7313897415347778&set=a.242083442529246

Цветен град

 

Общинското социално предприятие „Цветен град“ Гоце Делчев, участник в проекта, се възползва от идеите за маркетингова стратегия, предложени от участниците в проекта и има впечатляващи резултати. Екипът на БИ-ГД насърчи предприятието да участва в конкурс на Министерството на труда и социалната политика за социални иновации за заетост и бе сред отличените социални предприятия в България – 3 място и единствено общинско социално предприятие сред номинираните за отличия. Екипът ни подпомогна процеса по кандидатстване и презентацията.

 

Повече информация на : https://www.mlsp.government.bg/public/index.php/mtsp-otlichi-11-sotsialni-predpriyatiya-s-godishnata-nagrada-za-sotsialna-inovatsiya

Прочети повече