Хотел Сириус Струмица

10:30 AM

  1. en
  2. mk
  3. bg

 

 

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA  -  

Развитие на екосистема за социално предприемачество - SEED

10 December 2019

Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“

 

На  10-ти   Декември,   2019   година  (вторник),   во   хотел   „Сириус“,Струмица со почеток од 10.30 часот Фондацијата за развој на мали исредни   претпријатија   -   Струмица   одржа  Прес   Конференција  попроектот „Развој на  екосистем за социјално претприемништво”, кој сеимплементира   во   партнерство   со   Бизнис   Инкубатор   –   Центар   заподдршка на претприемништвото од Гоце Делчев -Р.Бугарија . Целта   на   овој   настан   е   да   се   информираат   пошироката   јавност   ицелните групи со проектот и активностите што ќе бидат реализирани соовој проект.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агенда Прес Конференција 10.12.2019

 

Пресконференция

Този уебсайт е разработен със съдействието на Европейския Съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI No 2014TC16I5CB006  - . За информацията и съдържанието, изложени в него, отговорност носи единствено Фондацията за развитие на малки и средни предприятияи - Струмица и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.

SEED © 2022 • Сите права се задржани.