10:00 AM

  1. en
  2. mk
  3. bg

 

 

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA  -  

Развитие на екосистема за социално предприемачество - SEED

25 October 2020

Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“

 

На 28-30 Октомври 2020г. во хотел "Сириус" ќе се одржи ТРИДНЕВЕН КАМП ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО и истата истовремено ќе се одвива во Македонија и Бугарија со онлајн врска.

 

Целта на Кампот е активните и селектирани учесници, млади и идни социјални претприемачи да научат да развиваат социјална бизнис идеја, да ги усовршат своите комуникациски и презентациски вештини, работејќи во групи и интерактивно, да научат за лидерски вештини, да слушнат нови информации во врска со можностите за финансирање на истите идеи.

 

Во врска со ситуацијата предизвикана од ширењето на КОВИД-19, Кампот ќе се одржи во согласност со сите анти-епидемиски мерки, во согласност со препораките на овластените здравствени тела.

 

"Кампот за социјално претприемништво е организиран во рамките на проектот CB006.2.31.040 „Развој на екосистем за социјално претприемништво“, што се спроведува со финансиска поддршка на Европската унија преку Програмата за прекугранична соработка помеѓу Северна Македонија и Бугарија.

 

Поради ограничениот број учесници - само 10 лица, потребно е регистрација до 14:00 часот на 26.10.2020 / Понеделник /. Ве молиме, Вашето присуство да го пријавите преку е-маил: rcsr@t.mk или на моб: 071/201-068 или на тел. број 034/ 349 320

 

Го очекуваме Вашето присуство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агенда за тридневен камп 28-30.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покана за тридневен камп 28-30.10.2020

 

Тридневен лагер 28-30 октомври

Този уебсайт е разработен със съдействието на Европейския Съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI No 2014TC16I5CB006  - . За информацията и съдържанието, изложени в него, отговорност носи единствено Фондацията за развитие на малки и средни предприятияи - Струмица и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.

SEED © 2022 • Сите права се задржани.