Детали

Детали

Детали

Детали

Детали

Детали

Детали

Детали

26 November 2020
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ На 26 и
17 November 2020
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ Фондацијата за развој
25 October 2020
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ На 28-30 Октомври
15 October 2020
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ На 20-22 Октомври
08 July 2020
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ Фондацијата за развој
11 December 2019
Проект “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ Фондацијата за развој
10 December 2019
Проект “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ Фондацијата за развој
10 December 2019
Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“ На  10-ти   Декември,

Прочитај повеќе

  1. en
  2. mk
  3. bg

 

 

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

ул. 11 Октомври бб, 2400 Струмица, Р.С.Македонија - Фондација за развој на МСП-Регионален центар Струмица, Р.С.Македонија

 

ул. Скопие бр. 4, 2900 Гоце Делчев, Р.Бугарија - Центар за поддршка на претприемништвото - Бизнис Инкубатор - Гоце Делчев, Р. Бугарија

+38934349320

 

+35975160404

rcsr@t.mk

 

bi-gd@gocenet.net

Контакт

Настани

Прочитај повеќе

Партнери:

  • Фондација за развој на МСП-Регионален центар Струмица, Р.С.Македонија

  • Центар за поддршка на претприемништвото-Бизнис Инкубатор-Гоце Делчев, Р. Бугарија

Главни активности:

  • Кампања за подигнување на свеста за социјалното претприемништво и собирање идеи.

  • Воспоставување центри за социјално претприемништво

  • Работилница за екосистем за социјално претприемништво.....

Вовед:

Проектот ќе го стимулира градењето капацитети на социјалното претприемништво на млади и невладини организации и ќе го поттикне развојот на екосистемот и иновативните решенија за општествените предизвици во регионот.....

За проектот

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

SEED © 2022 • Сите права се задржани.