10:00 AM

  1. en
  2. mk
  3. bg

 

 

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

08 July 2020

Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“

 

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Струмица Ве поканува на Обука за Дигитална компетентност која е дел од процесот на обука за млади луге во неповолна положба и претставници на невладини организации по проектот „Развој на екосистем за социјално претприемништво”, кој се имплементира во партнерство со Бизнис Инкубатор – Центар за поддршка на претприемништвото од Гоце Делчев- Р.Бугарија. Проектот е кофинансиран од ЕУ, преку Интеррег-ИПА Програмата за Прекугранична соработка меѓу Р.С.Македонија – Р.Бугарија.

 

Обуката за Дигитална компетентност ќе се одржи на 8-ми Јули, 2020 година (среда), со почеток од 10.00 часот и 14.00 часот. Поради настанатата ситуација со Корона вирусот – COVID 19, обуката ке се одржи во две помали групи, во два термини и затоа Ве замолуваме при потврдувањето на Вашето присуство да нагласите на кој термин ке присуствувате.

 

Целта на овој настан е корисниците да се стекнат со знаења за дигитална компетентност и да се обучат како да се користи платформата за е-учење.

 

Го очекуваме Вашето присуство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агенда за дигитална компетентност 08.07.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација за дигитална компетентност 08.07.2020

 

Дигитална компетентност

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

SEED © 2022 • Сите права се задржани.