SEED © 2020 • Сите права се задржани.

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

 

 

  1. en
  2. mk
  3. bg

ЈАВЕН ПОВИК - Стандардизирани Менторски Услуги

 
Јавен повик на АППРМ до мали и средни претпријатија за пријавување и учество во Програмата на бесплатна деловна подддршка - Стандардизирани менторски услуги...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС за субвенционирање на советодавни услуги

 
Јавен повик на АППРМ за субвенционирани советодавни услиги на МСП и невработени лица           
(потенциални претприемачи)...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка за женско претприемништво

 
ЈАВЕН ПОВИК на Министерство за економија за финансиска поддршка за женско претприемништво...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на микро и мали претпријатија

 
ЈАВЕН ПОВИК на Министерство за економија за субвенционирање на микро и мали претпријатија...

Прочитај повеќе