SEED © 2020 • Сите права се задржани.

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

 

 

  1. en
  2. mk
  3. bg

Проект „Самоповредување 2021“

 
Во рамките на проектот ,,Самоврамотување 2021“ преку Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија – Струмица во Источниот и Југоисточниот околу 300 невработени лица основаа сопствени претпријатија односно започнаа сопствен бизнис, 4 од нив се од групата на лица со попречености.

ЈАВЕН ПОВИК - Стандардизирани Менторски Услуги

 
Јавен повик на АППРМ до мали и средни претпријатија за пријавување и учество во Програмата на бесплатна деловна подддршка - Стандардизирани менторски услуги...

Развој на социјално претприемништво

 
Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Струмица се вклучува во активности за развој на социјално претприемништво во Југоисточен регион.
Повеке информации на https://www.facebook.com/foundationSME

Развој на социјално претприемништво

 
Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Струмица учествуваше на првиот саем за социјално претприемништво во југоисточниот регион кој се одржа на 01.12.2021г. во НУЦК "Антон Панов" Струмица.
Повеке информации на https://www.facebook.com/foundationSME

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС за субвенционирање на советодавни услуги

 
Јавен повик на АППРМ за субвенционирани советодавни услиги на МСП и невработени лица           
(потенциални претприемачи)...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка за женско претприемништво

 
ЈАВЕН ПОВИК на Министерство за економија за финансиска поддршка за женско претприемништво...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на микро и мали претпријатија

 
ЈАВЕН ПОВИК на Министерство за економија за субвенционирање на микро и мали претпријатија...

Прочитај повеќе