SEED © 2022 • Сите права се задржани.

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

 

 

  1. en
  2. mk
  3. bg

Проект „Самовработување 2021“

 
Во рамките на проектот ,,Самовработување 2021“ преку Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија – Струмица во Источниот и Југоисточниот околу 300 невработени лица основаа сопствени претпријатија односно започнаа сопствен бизнис, 4 од нив се од групата на лица со попречености.

ЈАВЕН ПОВИК - Стандардизирани Менторски Услуги

 
Јавен повик на АППРМ до мали и средни претпријатија за пријавување и учество во Програмата на бесплатна деловна подддршка - Стандардизирани менторски услуги...

Развој на социјално претприемништво

 
Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Струмица се вклучува во активности за развој на социјално претприемништво во Југоисточен регион.
Повеке информации на https://www.facebook.com/foundationSME

Развој на социјално претприемништво

 
Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Струмица учествуваше на првиот саем за социјално претприемништво во југоисточниот регион кој се одржа на 01.12.2021г. во НУЦК "Антон Панов" Струмица.
Повеке информации на https://www.facebook.com/foundationSME

Развој на екосистем за социјално претприемништво

 
Социјална бизнис идеа развиена преку проектот "Развој на екосистем за социјално претприемништво" учествува на натпревар.
Повеке информации на https://youtube.com/watch?v=8m2niW_NcR0&feature=share

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС за субвенционирање на советодавни услуги

 
Јавен повик на АППРМ за субвенционирани советодавни услиги на МСП и невработени лица           
(потенциални претприемачи)...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка за женско претприемништво

 
ЈАВЕН ПОВИК на Министерство за економија за финансиска поддршка за женско претприемништво...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на микро и мали претпријатија

 
ЈАВЕН ПОВИК на Министерство за економија за субвенционирање на микро и мали претпријатија...

ЈАВЕН ПОВИК - Стандардизирани Менторски Услуги

 
Јавен повик на АППРМ до мали и средни претпријатија за пријавување и учество во Програмата на бесплатна деловна подддршка - Стандардизирани менторски услуги...
Повеќе информации на : http://apprm.gov.mk/News?NewsID=516

ЈАВЕН ПОВИК за програмата ,,Самовработување 2022,,

 

ЈАВЕН ОГЛАС за субвенционирање на советодавни услуги

 
Јавен повик на АППРМ за субвенционирани советодавни услиги на МСП и невработени лица           
(потенциални претприемачи)...
Повеќе информации на : http://apprm.gov.mk/News?NewsID=529
 

Средба на проектните партнери во 2022

 

Средба помеѓу партнерите во март 2022 година преку Тeams - подготовка и организација на посета на членовите на мрежата во рамките на проектот SEED на социјално претпријатие.

 

Придонесот на социјалното претприемништво и социјалната економија во заедницата

 

Повеќе информации на: https://www.youtube.com/watch?v=cDU_PuDJLds

 

Oбуки за невработени лица

 

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија- Струмица одржа работилници за невработени лица, кои сакаат да започнат со сопствен бизнис.
Повеќе информации на: https://www.facebook.com/foundationSME/

 

Проект,, Самовработување 2022,,

 

Во рамките на проектот ,,Самовработување 2022“ преку Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија – Струмица во Источниот и Југоисточниот 287 невработени лица основаа сопствени претпријатија односно започнаа сопствен бизнис, 9 од нив се од групата на лица со попречености.

 

Средба на проектните партнери во 2021

 
Проектните партнери продолжуваат да соработуваат и да го развиваат своето партнерство со средбите преку Тeams во 2021 година подготвија и развија проект со кој аплицираа за програмата Еразмус во областа на социјалното претприемништво.
 

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

 
ЈАВЕН ПОВИК на Министерство за економија за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија...

Платформа за обука за социјално претприемништво

 
Платформата за обука за социјално претприемништво е активна и обезбедува пристап на младите луѓе како и на други луѓе и организации заинтересирани за социјално претприемништво. Некои од модулите се користат во обуката за претприемништво за маргинализирани целни групи, што ја испорача БИГД во 2021 година. Платформата за е-учење ќе биде активна и ќе обезбеди пристап до знаење на други мотивирани ученици со интерес за социјално претприемништво.

Социјалната бизнис идеја

 

Социјалната бизнис идеја за многу интересното село Габрене во Беласица со необични традиционални јадења и многу активни баби, многу успешно ја развива тимот од стручното училиште ПГИТ „Асен Златаров“, Петрич. По обуките, менторството и добрата презентација на Првиот прекуграничен пазар за социјално претприемништво во рамките на проектот, тимот на Бизнис инкубатор-Гоце Делчев продолжи со консултации и менторство за имплементација на идејата чекор по чекор. Екипата освои 4-то место на Државниот натпревар „Млад добротвор“ и парична награда од 1.000 лева за купување фрижидер и поддршка на жените од Габрене во подготовката на традиционални јадења. Ги охрабривме да учествуваат на натпреварот на Ринкер за финансирање бизнис идеја и тие беа единствениот студентски тим меѓу 5-те финалисти на мали бизниси кои веќе започнаа. Тимот постојано ја надградува и развива идејата и промовира одржлив рурален туризам и габрене јадења. Подготвуваат прекрасна програма за незаборавни искуства во Габрене - демо верзија на социјалното претпријатие во 14-15 мај 2022. Сакаат да го тестираат бизнис моделот во пракса и да ги применат стекнатите вештини.

Повеќе информации на : https://www.youtube.com/watch?v=VKZLYNraIDU

Најдобра идеја на пазарот за социјално претприемништво

 

Најдобрата идеја на пазарот за социјално претприемништво на ученик од средното стручно училиште „Пејо Јаворов“, Гоце Делчев за Live Agro Library продолжува да се развива и подобрува. Беше претставено и освои 4 место и таблет на Националниот натпревар иновативен млад фармер, а награден е и меѓу 100 бизнис идеи на ученици од средни училишта и универзитети на национално ниво и главната награда ќе биде доделена на 13.05.2022 година во Бургас.

Повеќе информации на: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/tableti-i-elektronni-knigi-she-poluchat-uchastnici/

Изградбата на екосистем за социјално претприемништво

 

Изградбата на екосистем за социјално претприемништво, платформата за обука, активното вклучување на сите засегнати страни, партнерството и резултатите од проектот SEED беа претставени како добра практика на меѓународна конференција организирана од FACLIA, Молдавија.

Повеќе информации на: https://www.facebook.com/photo/?fbid=7313897415347778&set=a.242083442529246

 

Цветен град

 

Општинското социјално претпријатие „Цветен град“ Гоце Делчев, учесник во проектот, ги користи идеите за маркетинг стратегија предложени од учесниците во проектот и има импресивни резултати. Тимот на БИ-ДГ го поттикна социјалното претпријатие да учествува на конкурс на Министерството за труд и социјална политика за социјални иновации за вработување и беше меѓу наградените социјални претпријатија во Бугарија - 3 место и единствено општинско социјално претпријатие меѓу номинираните за награди. Нашиот тим го поддржа процесот на аплицирање и презентацијата.

Повеќе информации на: https://www.mlsp.government.bg/public/index.php/mtsp-otlichi-11-sotsialni-predpriyatiya-s-godishnata-nagrada-za-sotsialna-inovatsiya

Прочитај повеќе