SEED © 2022 • Сите права се задржани.

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Кампања за подигнување на свест за социјално
претприемништво и собирање идеи 1

Проект “Развој на екосистем за социјално претприемништво“

 

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Струмица Ве поканува на Информативна средба кој е дел од информативната кампања за подигање на свеста за социјално претприемништво по проектот „Развој на екосистем за социјално претприемништво”, кој се имплементира во партнерство со Бизнис Инкубатор – Центар за поддршка на претприемништвото од Гоце Делчев- Р.Бугарија. Проектот е кофинансиран од ЕУ, преку Интеррег-ИПА Програмата за Прекугранична соработка меѓу Р.С.Македонија – Р.Бугарија.

 

Информатината средба ќе се одржи на 10-ти Декември, 2019 година (вторник), во хотел „Сириус“(конференциска сала)-Струмица со почеток од 11.00 часот.

 

Целта на овој настан е да се информира пошироката јавност и целните групи со проектот, да мотивира и поттикне учество во активностите, да се соберат потенцијални социјални бизнис идеи и иницијативи кои имаат потенцијал да се развијат со овој проект.

 

Го очекуваме Вашето присуство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агенда за кампања 10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација за кампања 10.12.2019

 

10 December 2019

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

 

 

  1. en
  2. mk
  3. bg

11:00 AM

Хотел Сириус Струмица