Хотел Сириус Струмица

11:00 AM

  1. en
  2. mk
  3. bg

 

 

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

10 December 2019

Проект “Развој на екосистем за социјално претприемништво“

 

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Струмица Ве поканува на Информативна средба кој е дел од информативната кампања за подигање на свеста за социјално претприемништво по проектот „Развој на екосистем за социјално претприемништво”, кој се имплементира во партнерство со Бизнис Инкубатор – Центар за поддршка на претприемништвото од Гоце Делчев- Р.Бугарија. Проектот е кофинансиран од ЕУ, преку Интеррег-ИПА Програмата за Прекугранична соработка меѓу Р.С.Македонија – Р.Бугарија.

 

Информатината средба ќе се одржи на 10-ти Декември, 2019 година (вторник), во хотел „Сириус“(конференциска сала)-Струмица со почеток од 11.00 часот.

 

Целта на овој настан е да се информира пошироката јавност и целните групи со проектот, да мотивира и поттикне учество во активностите, да се соберат потенцијални социјални бизнис идеи и иницијативи кои имаат потенцијал да се развијат со овој проект.

 

Го очекуваме Вашето присуство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агенда за кампања 10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација за кампања 10.12.2019

 

Кампања за подигнување на свест за социјално
претприемништво и собирање идеи 1

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

SEED © 2022 • Сите права се задржани.