10:00 AM

  1. en
  2. mk
  3. bg

 

 

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

17 November 2020

Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“

 

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Струмица Ве поканува на Прв прекуграничен македонско – бугарски пазар за социјално претприемништво по проектот „Развој на екосистем за социјално претприемништво”, кој се имплементира во партнерство со Бизнис Инкубатор – Центар за поддршка на претприемништвото од Гоце Делчев- Р.Бугарија. Проектот е кофинансиран од ЕУ, преку Интеррег-ИПА Програмата за Прекугранична соработка меѓу Р.С.Македонија – Р.Бугарија.

 

Настанот ќе се одржи на 19 и 20 Ноември, 2020 година (четврток, петок), во хотел „Сириус“(конференциска сала) - Струмица со почеток од 12.00 часот.

 

Целта на настанот е презентирање на 16 (8 македонски и 8 бугарски) социјални бизнис идеи пред потенцијалните инвеститори, социјални бизниси, институциите и организациите кои ги поддржуваат, како и засегнати страни- јавните власти, невладините организации, заедницата.

 

Го очекуваме Вашето присуство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агенда за прв прекуграничен пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покана за прв прекуграничен пазар

 

Прв прекуграничен пазар

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

SEED © 2022 • Сите права се задржани.