SEED © 2022 • Сите права се задржани.

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Прв прекуграничен пазар

Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“

 

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија - Струмица Ве поканува на Прв прекуграничен македонско – бугарски пазар за социјално претприемништво по проектот „Развој на екосистем за социјално претприемништво”, кој се имплементира во партнерство со Бизнис Инкубатор – Центар за поддршка на претприемништвото од Гоце Делчев- Р.Бугарија. Проектот е кофинансиран од ЕУ, преку Интеррег-ИПА Програмата за Прекугранична соработка меѓу Р.С.Македонија – Р.Бугарија.

 

Настанот ќе се одржи на 19 и 20 Ноември, 2020 година (четврток, петок), во хотел „Сириус“(конференциска сала) - Струмица со почеток од 12.00 часот.

 

Целта на настанот е презентирање на 16 (8 македонски и 8 бугарски) социјални бизнис идеи пред потенцијалните инвеститори, социјални бизниси, институциите и организациите кои ги поддржуваат, како и засегнати страни- јавните власти, невладините организации, заедницата.

 

Го очекуваме Вашето присуство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агенда за прв прекуграничен пазар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покана за прв прекуграничен пазар

 

17 November 2020

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

 

 

  1. en
  2. mk
  3. bg

10:00 AM