10:00 AM

  1. en
  2. mk
  3. bg

 

 

Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка  -  

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED

25 October 2020

Проект  “Развој на екосистем за социјално претприемништво“

 

На 28-30 Октомври 2020г. во хотел "Сириус" ќе се одржи ТРИДНЕВЕН КАМП ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО и истата истовремено ќе се одвива во Македонија и Бугарија со онлајн врска.

 

Целта на Кампот е активните и селектирани учесници, млади и идни социјални претприемачи да научат да развиваат социјална бизнис идеја, да ги усовршат своите комуникациски и презентациски вештини, работејќи во групи и интерактивно, да научат за лидерски вештини, да слушнат нови информации во врска со можностите за финансирање на истите идеи.

 

Во врска со ситуацијата предизвикана од ширењето на КОВИД-19, Кампот ќе се одржи во согласност со сите анти-епидемиски мерки, во согласност со препораките на овластените здравствени тела.

 

"Кампот за социјално претприемништво е организиран во рамките на проектот CB006.2.31.040 „Развој на екосистем за социјално претприемништво“, што се спроведува со финансиска поддршка на Европската унија преку Програмата за прекугранична соработка помеѓу Северна Македонија и Бугарија.

 

Поради ограничениот број учесници - само 10 лица, потребно е регистрација до 14:00 часот на 26.10.2020 / Понеделник /. Ве молиме, Вашето присуство да го пријавите преку е-маил: rcsr@t.mk или на моб: 071/201-068 или на тел. број 034/ 349 320

 

Го очекуваме Вашето присуство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агенда за тридневен камп 28-30.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покана за тридневен камп 28-30.10.2020

 

Тридневен камп 28-30 октомври

Оваа веб страница е направена со помош на Европската унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI No 2014TC16I5CB006  - . Содржината на оваа веб страница е одговорност единствено на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Струмица и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

SEED © 2022 • Сите права се задржани.